Tag Archives: TEMP

Huawei’den EPS-Dönper Danışmanlığa Ödül !

Dönper Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. , Huwai firmasının düzenlediği Huawei Türkiye İş Ortakları Stratejik İşbirliği Konferansı’nda Dış Kaynak Kullanımı projelerindeki işbirliğinden dolayı İnsan Kaynakları alanında En iyi İş Ortağı ödülünü kazanmıştır.

Bordrolar

Bir hesabın ayrıntılarını gösterebilmek için düzenlenen cetvele bordro denir.

Bordrolar; ücret bordroları ve maaş bordroları olmak üzere iki ana başlıkta incelenmesine rağmen kişilerin durumu ve işin mahiyetine göre de isimlendirilebilir.

  1. Ücret Bordroları : İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.

V.U.K. 238. maddesine göre ücret bordrosunda bulunması gerekli hususlar şunlardır:

Honorarium Nedir ?

Honorarium latince kökenli bir hukuk terimidir. Kurumun veya kişinin çalışanı olmayan ve herhangi bir hizmet veya servis karşılığı olmaksızın kişilere ödenen ücrete verilen isimdir.