Tag Archives: outsourcing

DÖNPER / TEMP

Dönemsel Personel Hizmetleri

Gelişen dünya ve ülke ekonomisine paralel olarak ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda EPS’nin firmalara verdiği hizmetler arasında personel bölümlerinin destek konusu olan Bordrolama ve İnsan Kaynakları Destek Hizmeti de bulunmaktadır. SGK, İşkur ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi, şirket elemanlarının bordrolarının hazırlanması EPS’nin bu konuda uzmanlaşmış danışmanlık firması DÖNPER / TEMP tarafından yürütülmektedir.

» Teknik Bordrolama / Payroll Outsourcing

Özelikle son yıllarda mevzuatın sürekli değişmesi nedeniyle başlı başına bir uzmanlık haline gelen bordro sürecinin outsource edilmesi ücret gizliliğinin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Dönper / TEMP Payroll outsourcing projesi yalnız personel muhasebesini değil personelin özlük süreçlerine yönelik çok farklı süreçleri de kapsamaktadır. Bordro işlemleriyle zaman kaybı, bürokratik işlemlerin ve prosedürlerin takibi, SSK, iş-Kur ve Çalışma Bakanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket içi ücretlerin öğrenilmesi gibi problemlerinizi TEMP Payroll outsourcing ile çözebilirsiniz.

» İnsan Kaynakları Destek Hizmetleri 

Proje bazlı çalışmalarınızda personel sayınız artmadan, sirkülasyon oranınız gereksiz yükselmeden, personel özlük süreçleriyle zaman yitirmeden Dönper/TEMP bordrolu elemanlarla çalışabilirsiniz. Çok sayıda personelin özlük işlemlerini sizin adınıza kendi bordromuzda yerine getirebiliriz.

  • Seçme-yerleştirme maliyetlerini düşürür.
  • Özellikle masraf raporlarıyla çalışmakta olan birimlerde muhasebe evrak sayısını azaltır.
  • Personele ilişkilerde iş hukuku konusunda yanlışlık yapılmasını öner.
  • Personele yönelik özlük işlemlerinde takip yükümlülüğünü kaldırır.

» Dönemsel / Yarı Zamanlı Personel

Kadro sıkıntısı çekilen dönemlerde veya belirli süreli çalışma dönemlerinde uygun elemana Dönper/TEMP sayesinde kısa sürede ulaşılabilinir.

» Toplu İşe Alım ve Bordrolama

Dönemsel olarak çalışacak ve gruplar halinde yapılan eleman istihdamlarında çözüm ortağınız yine Dönper/TEMP olacaktır.

 » Bordro ve Personel Süreçleri Denetimi

Müşterinin tüm bordro veya personel süreçleri, yürürlükte yasalar ve genelgeler doğrultusunda denetlenir. Konuya yönelik denetim raporu müşteri yönetimine iletilir.

  • İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı
  • Özlük dosyalarındaki eksik evraklar
  • Aylık sigorta prim bildirgeleri
  • İşkur’a verilen belgelerin doğruluğu
  • İşyeri tehlike dereceleri
  • Bordroların SSK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tesbiti

» Döner Sermaye, Honorarium ve Resmi Kurumlar Ödemelerinin ve Dokümantasyonunun Takibi

Döner sermaye ile ilişkili tam zamanlı, serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya çalıştığı kurum adına fatura verebilen hekimlerin ödemelerinin müşteri adına gerçekleştirilmesi, projeye yönelik muhasebe evraklarının temini Dönper/TEMP tarafından yapılmaktadır.