Tag Archives: outsourcing

Outsourcing (Dış Kaynak) Eğilimleri

Outsourcıng sektöründeki  büyüme başta İnsan Kaynakları ve Mali İşler Yöneticileri olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor.

Bilgi teknolojilerinden muhasebeye hatta cari hesap mutabakatına, İnsan kaynakları biriminde  teknik  bordrolama’dan seçme yerleştirme’ye, araç kiralamadan catering’e güvenlik’ten idari işler’e  kadar pek çok alanda  outsourcing trendinin yaygınlaşıyor.Yalnızca Bilgi teknolojilerindeki outsourcing’in 780 milyar doları aştığı söyleniyor.

FMC

FMC

Muhasebe / Finans Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Artık kurumlar pozisyona uygun personelin bulunup istihdam edilmesi ile yetinmeyip, sürecin her türlü performans sorumluluğu ve süreklilik içerir şekilde takip edilmesini istiyorlar. Bu amaçla kurulan FMC, tahsilat takibi, ödemelerin yapılması, dönem sonu hesap mutabakatları, raporlama ve analiz vb. konularda firmaların yükünü hafifletmek, gizlilik prensibini esas alarak karlılığınızı ve verimliliğinizi arttırmak hedefi ile Muhasebe / Finans Outsourcing Hizmetleri sunmaktadır.

 

» Tahsilat Takibi

 • Düzenli alacak takibi
 • Hızlı tahsilat performansı
 • Bakiyelerin mutabakatı

» Ödemelerin Yapılması

 • Birçok firma yerine bir firma ile hesap hareketleri
 • Yanlış hesap numaralarından dolayı para dönüşleri ile zaman kaybedilmesinin önlenmesi

» Hesap Mutabakatları

 • Banka hesaplarının dönem sonu mutabakatı
 • Müşteri hesaplarının dönem sonu mutabakatı
 • Satıcı hesaplarının dönem sonu mutabakatı

 

» Finansal Verilerin Toplanması, Analizi ve Raporlanması

 • Ürün / hizmet bazında karlılık analizi – dönemsel karşılaştırma
 • Gider kalemlerinin analizi ve bütçe oluşturma
 • BA ve BS formiarının hazırlanması

AdminForce

İdari işler Dış Kaynak Kullanımı / Danışmanlık Hizmetleri

Aralık 2001 tarihinde EPS bünyesinde kurulan AdminForce, idari işlere yönelik süreç yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Merkez kadrosunda farklı nitelikteki idari işler süreçlerinde deneyimleri olan beş yönetici ve uzmanı barındırmaktadır. Yalnızca idari işler konusunda hizmet vermek üzere kurulmuş olan bir birimdir.

 

» İdari İşler Dış Kaynak Kullanımı

İdari işler kapsamında bulunan tüm süreçlerin (sürücülük hizmetleri, muhaberat, resepsiyon ve santral hizmetleri, ofis malzeme satın alması, tadilat, boya dekorasyon, taşınma süreçleri, depo ve arşiv yönetimi, ofis boy hizmetleri, teknik idari işler) kadro oluşturularak müşteri istekleri doğrultusunda yürütülmesi.

 

» İdari İşler Süreçleri Danışmanlık veya Denetim Hizmeti

Müşterinin talebi doğrultusunda idari işler kapsamındaki tüm süreçlere yönelik iş akış şemalarının hazırlanması, müşterinin mevcut sisteminin sorgulanması, gerektiğinde süreli olarak operasyona destek verilmesi. Depo/Arşiv düzenlemesi, ikinci el oto satışı, kullanılmış ofis mobilyaları satışı, tamirat, tadilat, boya ve dekorasyon işleri, matbaa işleri, kurum içi raporlama – elektrik, su, telefon, benzin vb. masraf kalemlerinin geçmiş dönem harcamaları ile karşılaştırılmasını içeren raporlama hizmeti ve harcamalar konusunda tasarruf önlemleri de bu hizmet kapsamında değerlendirilmektedir.

 

» Araç Filo Destek Hizmeti

Filo Hazırlık İşlemleri: Yazılı filo politikasının oluşturulması, sürücü el kitabının hazırlanması

Resmi İşlemlerin Yürütülmesi: Araç muayene, egzoz emisyon ölçümü, trafik sigortası, plaka ve ruhsat kayıpları, trafik cezası, vergi ve harç işlemleri

Bakım Onarım: Periyodik bakım, periyodik bakımların dışındaki bakım onarım işlemleri, mesai saati sınırlamasız hizmet

Otokontrol: Araç kontrolü (temiz kâğıdı; vergi ve trafik cezaları) kurum araç kullanıcılarının kontrolü (ehliyet ceza puanı)

Şoför Eğitimi: Araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun teknik ve ileri sürüş eğitimlerinin verilmesi

Araç Raporlama: Araç 100 nokta ekspertizi, hasar analizi, araç satış fiyat araştırması, hasar beyanı yazılması, araç hasar takibi, revizyon ihtiyacı belirleme

 

 » Kontrat Yönetimi ve Tedarikçi Seçimi

Mal ve/veya hizmet satınalma, kira kontratları vb. satıcılardan tekliflerin alınması, ön elemenin yapılması, referans kontrollerinin yapılması, seçilen firmaların sunulması, kontratın hazırlanması, işin kontrata uygunluğunun takibi.

 

» Özel Expat Servisi

Yabancı personelin kendisi ve ailesi için kiralık ev ve okul ihtiyacının karşılanması ve çevre tanıtımının (oryantasyon hizmeti) yapılması benzeri özel hizmetler.

 

» Taşınma Organizasyonları

Firmaların taşınmayan yönelik organizasyonları.