Tag Archives: işe alım

EPS Danışmanlık

EPS Danışmanlık 1995 yılında kurulmuş olup, 2004 yılında İşkur tarafından istihdama aracılık lisansı verilerek yetkilendirilmiştir.

EPS Danışmanlık; insan kaynakları sektöründe çalışma sistemi, yaklaşımı, sunduğu hizmetler ile ekol olmayı ve Türkiye’de çalışma yaşantısına katkıda bulunacak projelerde öncü rolü üstlenmeyi VİZYON, müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımayı ve en kısa sürede en yüksek kalitede hizmet sunmayı MİSYON edinmiştir.
İş arayan ile personel arayanın kesişim noktası olan EPS Danışmanlık, 1995 yılından bu yana gerçekleştirdiği 15,000’i aşkın seçme yerleştirme projesi ile personel seçme yerleştirme sürecindeki yetkinliğini birçok kez kanıtlamıştır.
2009 yılı itibariyle 800 m2lik ofisinde günde 110 adayla görüşme yapabilecek kapasiteyle çalışan EPS Danışmanlık, 42 uzman personelle çok sayıda firmaya aktif olarak hizmet vermektedir. Sektörel ve mesleki bazda hazırlanmış uzmanlık formları, yabancı dil testleri, yapılandırılmış mülakat sistemleri ve yetişmiş uzman kadrosuyla iş yaşamının gerçeklerine uygun hizmet sunmaktadır.
EPS Seçme Yerleştirme Hizmetleri başlıca aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

 

 • Personel Seçme ve Yerleştirme
 • Görüşme Servisi
 • Referans Performans Kontrol
 • Çıkış Mülakatları
 • Toplu İşe Alım
 • İstanbul Dışı İşe Alım Projeleri
 • Yönetici Araştırması

» EPS; sistemi, kadrosu, veri tabanı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla personel seçme ve yerleştirmede en pratik çözümdür.

 

» Personel Seçme ve Yerleştirme

Temel çalışma prensibi en kısa sürede, en doğru adaya ulaşmak olan EPS’nin seçme ve yerleştirme sürecinde izlediği yol, 1995den bu yana kazanmış olduğu deneyimlerin bir bütünüdür.

Her geçen gün artan görüşülmüş aday özgeçmişlerinden oluşan veri bankası aracılığıyla pozisyona uygun profildeki adaylara zaman kaybetmeden ulaşan EPS uzmanları, gerçekleştirdiği detaylı mülakatlarla adayın firmanın ihtiyaç ve beklentisine uygunluğunu analiz eder.

Görüşme sonrasında her sektör ve branşa yönelik uzmanlık formları ve beş ayrı dilde hazırlanmış olan yabancı dil testleri ile adayların yetkinlikleri değerlendirilir. Uygun bulunan adaylar kısa liste şeklinde firma ile paylaşılır.

Son aşamada adayın kariyer geçmişi ve performansı hakkında bilgi edinmek için referans kontrolü yapılır ve bir rapor eşliğinde firmaya sunulur.

EPS ile işbirliği içerisinde olan firmalar hem iş gücünden ve zamandan tasarruf etmiş hem de mesleki açıdan yanılma payını en aza indirmiş olur.

 

» Görüşme Servisi

EPS’nin firma talebi doğrultusunda yaptığı gazete ilanı çalışmasıdır.

 • EPS uzmanları, gazete ilanına yapılan başvuruları değerlendirerek uygun adaylarla görüşmeleri gerçekleştirir.
 • Adaylar mesleki uzmanlık formlarını doldurur ve yabancı dil seviye tespit testlerini çözer.
 • EPS proje sonuçlarını ve ulaşan tüm özgeçmişleri bir rapor halinde firmaya iletir.
 • Görüşme servisi raporunda adayların kariyer geçmişleri, kişisel özellikleri ve beklentileri yer alır.

» Referans /Performans Kontrol

 • Personel seçme ve yerleştirme sürecinin sonunda referans ve performans kontrolü ile personelin kariyer geçmişi mercek altına alınır.
 • Referans kontrolü sırasında mülakatlarda alınan bilgilerin doğrulukları kontrol edilir.
 • Personelin eski yönetici ve çalışma arkadaşlarının değerlendirme ve uyarılarından yararlanılır.
 • Bütün bu bilgiler, bir rapor eşliğinde firma ile paylaşılır.

» Çıkış Mülakatı

Firmadan ayrılmakta olan personelin ayrılma nedenleri üzerine yapılan detaylı bir görüşmedir.

 • Ayrılma nedenleri tanımlanarak firma ile paylaşılır.
 • Bu mülakatlar ile firma içindeki sirkülasyonun azaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

 

» Toplu İşe Alım

Aynı veya benzer pozisyonda çok sayıda personelin değişik zamanlarda istihdamına aracılık projelerini içerir.

 • Sürekli veri tabanı çalışmaları, grup veya panel mülakatları ve pozisyonlara yönelik yedeklemeler sistemin ana parçalarıdır.

» İstanbul Dışı İşe Alım Projeleri

EPS Danışmanlık, İstanbul dışında (bölgelerde) yapılan işe alımlarda 1996 yılından bu yana büyük bir deneyim kazanmıştır. EPS Seçme Yerleştirme ekibi her hafta yurt içinde farklı bölgelerde düzenli olarak Satış Yöneticisi ve Satış Temsilcisi pozisyonları için mülakatlar yapmaktadır.

 • Bölgelere yönelik veri tabanı, mülakat öncesi görüşme formları, telefon ön mülakatları, seyahat ve mülakat yeri organizasyonları sistemin ana parçalarıdır.

» Yönetici Araştırması

Az sayıda benzer yöneticinin bulunduğu bir sektör veya uzmanlık grubunda farklı araştırma modelleri kullanılarak uygun adaylara ulaşma yöntemidir.

 • Potansiyel adaylara ulaşmak için sektöre yönelik bilgiler tüm ayrıntıları içerecek şekilde müşteriden alınır.
 • Sektör veya uzmanlık grubundaki tüm kaynaklardan verimli yararlanma düzeyi, sürecin performansını belirler.

» EPS; sistemi, kadrosu, veri tabanı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla personel seçme ve yerleştirmede en pratik çözümdür.