Tag Archives: danışmanlık

Yenibiris.com’dan EPS’ye Ödül !

EPS Ekspres Personel Servis ve Danışmanlık A.Ş. , Yenibiris.com’un 10.12.2012 – 23.12.2012 tarihleri arasında işbirliği içinde olduğu firmalar arasında en fazla ilan yayımlayan kurumsal kullanıcı ödülünü 12.12.2012 tarihinde yayımladığı ilanlarla kazanmıştır.

AdminForce

İdari işler Dış Kaynak Kullanımı / Danışmanlık Hizmetleri

Aralık 2001 tarihinde EPS bünyesinde kurulan AdminForce, idari işlere yönelik süreç yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Merkez kadrosunda farklı nitelikteki idari işler süreçlerinde deneyimleri olan beş yönetici ve uzmanı barındırmaktadır. Yalnızca idari işler konusunda hizmet vermek üzere kurulmuş olan bir birimdir.

 

» İdari İşler Dış Kaynak Kullanımı

İdari işler kapsamında bulunan tüm süreçlerin (sürücülük hizmetleri, muhaberat, resepsiyon ve santral hizmetleri, ofis malzeme satın alması, tadilat, boya dekorasyon, taşınma süreçleri, depo ve arşiv yönetimi, ofis boy hizmetleri, teknik idari işler) kadro oluşturularak müşteri istekleri doğrultusunda yürütülmesi.

 

» İdari İşler Süreçleri Danışmanlık veya Denetim Hizmeti

Müşterinin talebi doğrultusunda idari işler kapsamındaki tüm süreçlere yönelik iş akış şemalarının hazırlanması, müşterinin mevcut sisteminin sorgulanması, gerektiğinde süreli olarak operasyona destek verilmesi. Depo/Arşiv düzenlemesi, ikinci el oto satışı, kullanılmış ofis mobilyaları satışı, tamirat, tadilat, boya ve dekorasyon işleri, matbaa işleri, kurum içi raporlama – elektrik, su, telefon, benzin vb. masraf kalemlerinin geçmiş dönem harcamaları ile karşılaştırılmasını içeren raporlama hizmeti ve harcamalar konusunda tasarruf önlemleri de bu hizmet kapsamında değerlendirilmektedir.

 

» Araç Filo Destek Hizmeti

Filo Hazırlık İşlemleri: Yazılı filo politikasının oluşturulması, sürücü el kitabının hazırlanması

Resmi İşlemlerin Yürütülmesi: Araç muayene, egzoz emisyon ölçümü, trafik sigortası, plaka ve ruhsat kayıpları, trafik cezası, vergi ve harç işlemleri

Bakım Onarım: Periyodik bakım, periyodik bakımların dışındaki bakım onarım işlemleri, mesai saati sınırlamasız hizmet

Otokontrol: Araç kontrolü (temiz kâğıdı; vergi ve trafik cezaları) kurum araç kullanıcılarının kontrolü (ehliyet ceza puanı)

Şoför Eğitimi: Araç kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun teknik ve ileri sürüş eğitimlerinin verilmesi

Araç Raporlama: Araç 100 nokta ekspertizi, hasar analizi, araç satış fiyat araştırması, hasar beyanı yazılması, araç hasar takibi, revizyon ihtiyacı belirleme

 

 » Kontrat Yönetimi ve Tedarikçi Seçimi

Mal ve/veya hizmet satınalma, kira kontratları vb. satıcılardan tekliflerin alınması, ön elemenin yapılması, referans kontrollerinin yapılması, seçilen firmaların sunulması, kontratın hazırlanması, işin kontrata uygunluğunun takibi.

 

» Özel Expat Servisi

Yabancı personelin kendisi ve ailesi için kiralık ev ve okul ihtiyacının karşılanması ve çevre tanıtımının (oryantasyon hizmeti) yapılması benzeri özel hizmetler.

 

» Taşınma Organizasyonları

Firmaların taşınmayan yönelik organizasyonları.

DÖNPER / TEMP

Dönemsel Personel Hizmetleri

Gelişen dünya ve ülke ekonomisine paralel olarak ve müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda EPS’nin firmalara verdiği hizmetler arasında personel bölümlerinin destek konusu olan Bordrolama ve Bulundurma hizmeti de bulunmaktadır. SSK, İşkur ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi, şirket elemanlarının bordrolarının hazırlanması EPS’nin bu konuda uzmanlaşmış danışmanlık firması DÖNPER / TEMP tarafından yürütülmektedir.

» Teknik Bordrolama / Payroll Outsourcing

Özelikle son yıllarda mevzuatın sürekli değişmesi nedeniyle başlı başına bir uzmanlık haline gelen bordro sürecinin outsource edilmesi ücret gizliliğinin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Dönper / TEMP Payroll outsourcing projesi yalnız personel muhasebesini değil personelin özlük süreçlerine yönelik çok farklı süreçleri de kapsamaktadır. Bordro işlemleriyle zaman kaybı, bürokratik işlemlerin ve prosedürlerin takibi, SSK, iş-Kur ve Çalışma Bakanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket içi ücretlerin öğrenilmesi gibi problemlerinizi TEMP Payroll outsourcing ile çözebilirsiniz.

» Bulundurma

Proje bazlı çalışmalarınızda personel sayınız artmadan, sirkülasyon oranınız gereksiz yükselmeden, personel özlük süreçleriyle zaman yitirmeden Dönper/TEMP bordrolu elemanlarla çalışabilirsiniz. Çok sayıda personelin özlük işlemlerini sizin adınıza kendi bordromuzda yerine getirebiliriz.

  • Seçme-yerleştirme maliyetlerini düşürür.
  • Özellikle masraf raporlarıyla çalışmakta olan birimlerde muhasebe evrak sayısını azaltır.
  • Personele ilişkilerde iş hukuku konusunda yanlışlık yapılmasını öner.
  • Personele yönelik özlük işlemlerinde takip yükümlülüğünü kaldırır.

» Dönemsel / Yarı Zamanlı Personel

Kadro sıkıntısı çekilen dönemlerde veya belirli süreli çalışma dönemlerinde uygun elemana Dönper/TEMP sayesinde kısa sürede ulaşılabilinir.

» Toplu İşe Alım ve Bordrolama

Dönemsel olarak çalışacak ve gruplar halinde yapılan eleman istihdamlarında çözüm ortağınız yine Dönper/TEMP olacaktır.

 » Bordro ve Personel Süreçleri Denetimi

Müşterinin tüm bordro veya personel süreçleri, yürürlükte yasalar ve genelgeler doğrultusunda denetlenir. Konuya yönelik denetim raporu müşteri yönetimine iletilir.

  • İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı
  • Özlük dosyalarındaki eksik evraklar
  • Aylık sigorta prim bildirgeleri
  • İşkur’a verilen belgelerin doğruluğu
  • İşyeri tehlike dereceleri
  • Bordroların SSK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tesbiti

» Döner Sermaye, Honorarium ve Resmi Kurumlar Ödemelerinin ve Dokümantasyonunun Takibi

Döner sermaye ile ilişkili tam zamanlı, serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya çalıştığı kurum adına fatura verebilen hekimlerin ödemelerinin müşteri adına gerçekleştirilmesi, projeye yönelik muhasebe evraklarının temini Dönper/TEMP tarafından yapılmaktadır.