Tag Archives: cari hesap mutabakatı

Cari Hesap Sözleşmesi ve Muhasebe Uygulaması

1)Cari Hesabın Tanımı ve Niteliği

Birbirleriyle devamlı iş ilişkileri veya ticari bağlantısı olan kişiler arasında meydana gelen akitlerde alıcı ve satıcı sıfatları her akitte yer değiştirebilir. Birinci işlemde A alıcı iken diğerinde B alıcı durumuna geçebilir. Bu gibi durumlarda tarafların karşılıklı alacaklarını takas etmeleri gereksiz ödemelerin önüne geçecektir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan “cari hesap” özel bir takas müessesidir. Cari hesabın tanımı TTK md. 87’de yapılmıştır.

Outsourcing (Dış Kaynak) Eğilimleri

Outsourcıng sektöründeki  büyüme başta İnsan Kaynakları ve Mali İşler Yöneticileri olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor.

Bilgi teknolojilerinden muhasebeye hatta cari hesap mutabakatına, İnsan kaynakları biriminde  teknik  bordrolama’dan seçme yerleştirme’ye, araç kiralamadan catering’e güvenlik’ten idari işler’e  kadar pek çok alanda  outsourcing trendinin yaygınlaşıyor.Yalnızca Bilgi teknolojilerindeki outsourcing’in 780 milyar doları aştığı söyleniyor.

FMC

FMC

Muhasebe / Finans Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri

Artık kurumlar pozisyona uygun personelin bulunup istihdam edilmesi ile yetinmeyip, sürecin her türlü performans sorumluluğu ve süreklilik içerir şekilde takip edilmesini istiyorlar. Bu amaçla kurulan FMC, tahsilat takibi, ödemelerin yapılması, dönem sonu hesap mutabakatları, raporlama ve analiz vb. konularda firmaların yükünü hafifletmek, gizlilik prensibini esas alarak karlılığınızı ve verimliliğinizi arttırmak hedefi ile Muhasebe / Finans Outsourcing Hizmetleri sunmaktadır.

 

» Tahsilat Takibi

 • Düzenli alacak takibi
 • Hızlı tahsilat performansı
 • Bakiyelerin mutabakatı

» Ödemelerin Yapılması

 • Birçok firma yerine bir firma ile hesap hareketleri
 • Yanlış hesap numaralarından dolayı para dönüşleri ile zaman kaybedilmesinin önlenmesi

» Hesap Mutabakatları

 • Banka hesaplarının dönem sonu mutabakatı
 • Müşteri hesaplarının dönem sonu mutabakatı
 • Satıcı hesaplarının dönem sonu mutabakatı

 

» Finansal Verilerin Toplanması, Analizi ve Raporlanması

 • Ürün / hizmet bazında karlılık analizi – dönemsel karşılaştırma
 • Gider kalemlerinin analizi ve bütçe oluşturma
 • BA ve BS formiarının hazırlanması