Outsourcing (Dış Kaynak) Eğilimleri

Outsourcıng sektöründeki  büyüme başta İnsan Kaynakları ve Mali İşler Yöneticileri olmak üzere herkesin dikkatini çekiyor.

Bilgi teknolojilerinden muhasebeye hatta cari hesap mutabakatına, İnsan kaynakları biriminde  teknik  bordrolama’dan seçme yerleştirme’ye, araç kiralamadan catering’e güvenlik’ten idari işler’e  kadar pek çok alanda  outsourcing trendinin yaygınlaşıyor.Yalnızca Bilgi teknolojilerindeki outsourcing’in 780 milyar doları aştığı söyleniyor.

Bundan birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden Thomas Cook, yok oluşun eşiğindeydi. Sektörün küçülen yapısından olumsuz etkilenen şirket, birbiriyle bağlantısız olan operasyon sistemi yüzünden de milyonlarca dolarlık gelir kaybı yaşıyordu. Ancak, yeni CEO Stefan Pinchler’in göreve gelmesiyle şirket yok oluşun eşiğinden döndü. Pinchler, göreve gelir gelmez ilk olarak bir dönüşüm projesi hayata geçirdi. Pinchler’in şirketi dönüştürme projesi kapsamında yapılan ana iş ise bilgi teknolojileri, finans ve insan kaynaklarına yönelik iş süreçlerinin outsource edilmesiydi. Bu işler için sektörünün öncü şirketiyle anlaşma yapıldı. Daha önce farklı yerlerde farklı sistemlerle yapılan tüm bu işlemler tek bir merkezde toplandı. Böylelikle şirketin yıllık masrafları 220 milyonu aşan oranlarda düşerken, operasyonel etkinliği arttı.Siemens Business Service’den yetkililer,  Bugün dünyanın her tarafında birçok şirket bütçelerini küçültmek ve rekabet avantajı yakalamak için dış kaynak kullanımına odaklanan yeni yapılanmalara gidiyor.

Dahası Thomas Cook yok oluşun eşiğinden dönmekle kalmadı, güçlü bir karlılık da yakaladı. 11 Eylül sonrasında tüm seyahat sektörü inişe geçerken, Thomas Cook o dönemden rakiplerine oranla en az zararı aldı. Uzmanlar, outsourcing kullanımıyla örnek bir başarı yakalayan Thomas Cook için, “Outsourcing sayesinde sektöründeki ana rekabete daha fazla odaklandı. Böylelikle de başarılı oldu” diyorlar.

Özellikle 90’ların sonunda maliyetleri aşağı düşürme baskısı ve yavaş gelişen ekonomi de outsourcing’e farklı bir ivme kazandırdı. Globalizasyonun hızlanması ile hiper rekabetçi ortam şirketleri yeniden şekillendirirken onların faaliyet gösterdikleri alanda daha çok uzmanlaşmalarını gerektirdi. İşte bu noktada da şirketler bir çok alanda özellikle  hizmetlerde de outsourcing’e gitmeye başladılar.
Bugün şirketler üretim ve lojistik gibi geleneksel işlerde değil aynı zamanda finans (cari hesap mutabakatları, alacak takipleri ve ödemeler), bilgi teknolojileri, dokümantasyon yönetimi, telekomünikasyon, insan kaynakları (seçme yerleştirme, toplu işe alım, referans araştırması) ve bordrolama gibi alanlarda da outsourcing yapıyorlar.

Fiyat avantajından ziyade  verilen hizmetlerin de kaliteli oluşu outsourcing kullanımının daha da büyümesini sağladı.

Bir Cevap Yazın