Maliye Bakanlığı 150 Uzman Yardımcısı Alacak

Maliye Bakanlığı sınavla 150 Maliye uzman yardımcısı alacak. Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ise sınavla 12 stajyer hazine kontrolörü alımı yapacak.

Maliye Bakanlığı sınavla 150 Maliye uzman yardımcısı alacak. Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ise sınavla 12 stajyer hazine kontrolörü alımı yapacak. Maliye Bakanlığı’nın maliye uzman yardımcılığı girişi sınav duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 150 Maliye uzman yardımcısı alınacak. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP54, KPSSP56, KPSSP71, KPSSP72 ve KPSSP105 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü klasik usulde 3-4 Kasım 2012 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar günleri) Ankara’da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında ayrıca ilan edilecek.

BAŞVURULAR 5 EKİM’E KADAR YAPILACAK

Giriş sınavına katılmak isteyenlerde son başvuru tarihi 5 Ekim 2012 itibarıyla şu şartlar aranacak: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. Yazılı sınavın yapılacağı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.” Başvurular 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 5Ekim 2012 tarihinde saat 17.30 da sona erecek. Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla 10 katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; en fazla iki katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacak. Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi gün önce gönderilecek ve yazılı sınavda başarılı olanların listeleri Bakanlık internet sayfasında duyurulacak. Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için her konu grubundan en az 50 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 70 puan olması zorunlu olacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak en fazla 300 aday sözlü sınava çağrılacak.

12 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALIMI YAPILACAK

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nın da stajyer Hazine kontrolörlüğü giriş sınavı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere en fazla 12 Stajyer Hazine kontrolörü alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak. Giriş sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak “yazılı ve sözlü” sınavlardan oluşacak. Giriş Sınavının yazılı aşaması 3 – 4 Kasım 2012 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı bölümde yapılacak.

BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN SON TARİH 19 EKİM

Sınava başvurabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48: maddesinde yazılı genel şartları taşımak gerekecek. Sınava gireceklerde aranacak diğer şartlar şöyle olacak: “En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, ÖSYM tarafından 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSS P-40 puan türünden 80 ve üstünde puan almış olmak ile KPSS sınavında yabancı dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 60′ta 42 (yüzde 70) soruya doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı KPDS’den (Aralık 2010, Mayıs 2011, Kasım 2011 ve Mayıs 2012) aynı diller için en az (C) düzeyinde puan almak gerekecek. Sınavın ilk oturumunun yapılacağı 3 Kasım 2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar, sınava girebilecek. Başvuru sahiplerinin, sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması gerekecek.” Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına iki kez girip de kazanamamış olanlar, bir daha bu sınava katılamayacak. Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri için en son 19 Ekim 2012 Cuma günü Saat:17.00′ye kadar “yapmaları gerekecek.”

 

Kaynak : İstanbul Haber

Bir Cevap Yazın