ISAE3402 TYPE 2 RAPORU

Dönper Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Dönper”) tarafından müşterilerine sunulan hizmetlerde güvence sağlanması amacıyla “Genel Olarak Kabul Gören Gizlilik İlkeleri” (GAPP) standardına yönelik AICPA (“Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Birliği”) bünyesinde faaliyet göstermekte olan Güvence Hizmetleri Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş kontrollerin güvenlik, kullanılabilirlik, işleme bütünlüğü, gizlilik kriterlerine uygunluğunun denetimi çalışmaları KPMG tarafınca gerçekleştirilmiştir. Denetim çalışması sonucunda ise Dönper Danışmanlık  ISAE3402 standartlarına uygun SOC 2 türünde bir hizmet güvence raporu almıştır.

Müşterilerine sunulan bulundurma ve bordrolama hizmetlerine ilişkin kapsam dahilindeki iş süreçlerine yönelik kontroller ise;

  • Yönetim: Kişisel veya hassas bilgilerinin toplanması, kullanılması, ulaşılması veya depolanması öncesinde gerekleri sağlaması
  • Bildirim: Kişisel bilgileri tutmadan önce bilgileri toplarken, ilgili kişilere yardım etmek amaçlı hangi bilgilerin ibraz edileceğine dair belirgin gizlilik bildirimlerini ilgili kişilere sunması
  • Seçim ve Onay: Kişisel bilgilerini toplamak için bireyin ön izninin alması ve dokümante etmesi.
  • Biriktirme: Sağlanan servislerin kullanılması için toplanan bilgileri gözlenmesi
  • Muhafaza: Verilerin korunması için gerçekleştirmesi gereken kontrollerin sağlaması
  • Erişim: Firmanın, kişisel bilgilerine bireysel bir talep ulaştığında gerçekleştirilmesi gereken kontroller tek bir kullanıcı ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi sırasında yapılması gereken kontroller
  • Kalite: Toplanan veya kullanılan kişisel bilgilerin kesin, bütün ve belirlenmiş amaçlar ile alakalı olduğunun kontrolünün sağlanması
  • Gözlemleme ve Uygulama: Veri koruma gereksinimleri, uyum, şikâyet yönetimi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken kontroller
  • Güvenlik: Bilgi güvenliği programı, doğrulama, personel tarafından kişisel  bilgilere erişim, kişisel bilgilerinin imhası, dijital varlıkların korunması, fiziksel varlıkların korunması, felaket kurtarma, test ve denetim kapsamında gerçekleştirilmesi gereken kontroller