Çıkış Mülakatı

Firmadan ayrılmakta olan personelin ayrılma nedenleri üzerine yapılan detaylı bir görüşmedir.

 

• Ayrılma nedenleri tanımlanarak, firma ile paylaşılır.

• Bu mülakatlar ile firma içindeki sirkülâsyonun azaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır

Bir Cevap Yazın